czwartek, 16 września 2010

17 IX 2010: 71 rocznica napaści ZSRS na Polskę
W 71 rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę, olsztyńscy falangiści uczcili pod pomnikiem Armii Krajowej żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu biało-czerwonych zniczy, członkowie Falangi rozważali sens wielkiej, krwawej ofiary złożonej nam przez bohaterów broniących Ojczyzny przed dwoma lewicowymi totalitaryzmami – socjalizmem „narodowym” atakującym z zachodu, i socjalizmem „międzynarodowym”, atakującym od wschodu. Uczczenie rocznicy zakończyła wspólna modlitwa.

5 IX 2010: Podpisy pod ustawą repatriacyjną
5 września olsztyńscy falangiści przyłączyli się do akcji zbierania podpisów poparcia pod projektem nowej ustawy repatriacyjnej. Dzięki uprzejmości o. Dawida OFM, proboszcza kościoła św. Andrzeja w Barczewie, mogli po Mszach Świętych zbierać podpisy przy wejściu do tej pięknej, XIV-wiecznej świątyni. Falanga pamięta o naszych Rodakach okrutnie zesłanych przez komunistycznych okupantów.